Người bạn đích thực của bạn là ai? Hãy đi tìm câu trả lời nhé.

Hướng dẫn:

Nhập tên của bạn (vd: Monika)
Không được sử dụng @
Không được phép sử dụng các từ ngữ tục tĩu